Stichting

Stichting tot in stand houden van korenmolen Jan van Cuijk.

Op vrijdag 27 maart 2009 is in het bij zijn Mr. J.A. van Burik, notaris te Cuijk de officiële stichtingsakte getekend.  De stichting heeft ten doel: het behoud van de molen Jan van Cuijk te St. Agatha (Cuijk) aan de Heerstraat 4, teneinde de molen in stand te doen houden en een functie te laten vervullen als cultuurhistorisch erfgoed, en voorts alles wat daarmede in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 • het verwerven van de nodige financiële middelen voor restauratie en onderhoud, hetzij van subsidieverstrekkers, hetzij van sponsoren of donateurs, hetzij anderszins ter aanwending van gemelde doelstelling;
 • het beheren van molen Jan van Cuijk en deze regelmatig in werking te stellen of te doen stellen;
 • het bevorderen van een verantwoorde inrichting van de omgeving van de molen;
 • het onderhouden van contacten met andere instanties met gelijkgericht doel;
 • het interesseren van een zo breed mogelijk publiek bij het behoud van de molen;
 • het (doen) organiseren van activiteiten die het doel kunnen bevorderen;
 • alle andere wettige middelen die het doel van de stichting kunnen bevorderen;
 • het exploiteren van een molenwinkel, met molen en streekproducten.

Bestuursleden

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

 • Stefan Willems
 • Bianca Willems van Iersel
 • Wessel Willems

Molenstichting Jan van Cuijk

Kamer van Koophandel: 17247338
Rekeningnummer: NL78INGB0003264315.